Gerard Kempen's Website

Dutch journal articles and book chapters 1969-1989

Kempen, G.A.M. (1989). Informatiegedragskunde: pijler van de moderne informatieverzorging. In Marks, A.F. (Red.), Sociaal-wetenschappelijke informatie en kennisvorming in onderzoek, onderzoeksbeleid en beroep. Amsterdam: SWIDOC.

Kempen, G.A.M. (1988). De netwerker: spin in het web of rat in een doolhof? Over het belang van bedieningsgemak bij veelzijdig netwerkgebruik. In Congresverslag SURF in theorie en praktijk, van personal tot supercomputer (Amsterdam, October 7th 1988).

Kempen, Gerard; Anbeek, Gert; Desain, Peter; Konst, Leo & Koenraad De Smedt (1987b). Auteursomgevingen: vijfde-generatie tekstverwerkers. Informatie, 29, 988-993. [Dutch translation of Kempen, Anbeek, Desain, Konst & De Smedt (1987a)]

Kempen, Gerard (1987). Tekstverwerking: de vijfde generatie. Informatie, 29, 402-406.

Kempen, Gerard (1986). Kunstmatige intelligentie en gezond verstand. In Hagoort, P. & Maessen, R. (Eds.), Geest, Computer, Kunst. Utrecht: Stichting Grafiet.

Pijls, Fieny & Kempen, Gerard (1986). Een psycholinguïstisch model voor grammatische samentrekking. De Nieuwe Taalgids, 79, 217-234.

Kempen, G. & Kolk, H. (1986). Het voortbrengen van normale en agrammatische taal. Van Horen Zeggen, 27, 36-40.

Kempen, G. (1986). RIKS: Kennistechnologisch centrum voor bedrijfsleven en wetenschap. Informatie, 28, 122-125.

Kempen, G (1985). Artificiële Intelligentie: bouw, benutting, beheersing. In Veldkamp, W. (Ed.), Innovatie in perspectief. Vianen: Nixdorf Computer bv.

Kempen, G. & Levelt, W.J.M. (1985). Mens en computer als taalgebruikers. In Proceedings van het Symposium ‘Informatica: instrument bij het onderzoek’, Den Haag (June 1985).

Kempen, G. (1985). Psychologie 2000. Toegepaste psychologie in de informatiemaatschappij. In Maarsse, F.J, van den Bosch, W.E.J., Zuiderveen, E.A. & Wittenburg, P. (Eds.), Computers in de psychologie. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Kempen, G., Konst, L. & De Smedt, K. (1984). Taaltechnologie voor het Nederlands: vorderingen bij de bouw van een nederlandstalig dialoog- en auteursysteem. Informatie, 26, 878-881. [Reprinted in Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 19, 48-58 (with a summary at page 170)]

Kempen, G.A.M. (1984). Kennis, mens en computer. Intermediair, January 13 1984, 3-7.

Kempen, Gerard (1983). Het artificiële-intelligentieparadigma. Ervaringen met een nieuwe methodologie voor cognitief-psychologisch onderzoek. In Raaijmakers, J., Hudson, P. & Wertheim, A. (Eds.), Metatheoretische aspekten van de psychonomie. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Van Wijk, Carel & Kempen, Gerard (1982). De ontwikkeling van syntactische formuleervaardigheid bij kinderen van 9 tot 16 jaar. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 37, 491-509.

Van Wijk, Carel & Kempen, Gerard (1982). Syntactische formuleervaardigheid en het schrijven van opstellen. Pedagogische Studiën, 59, 126-136.

Van Wijk, Carel & Kempen, Gerard (1982). Kost zinsbouw echt tijd? In Stuip, R. & Zwanenberg, W. (Eds.), Handelingen van het zeven en dertigste nederlands filologencongres. Amsterdam: APA-Holland University Press.

Kempen, Gerard (1981). De architektuur van het spreken. Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap, 1, 110-123.

Van Wijk, Carel & Kempen, Gerard (1981). Het effect van sociale klasse en gesprekssituatie op het gebruik van connectieven in mondeling en schriftelijk taalgebruik. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 3, 203-209.

Kempen, G. (1981). Taalpsychologie. In Duijker, H.C.J. &Vroon, P.A. (Eds.), Codex Psychologicus. Amsterdam: Elsevier.

Kempen, G. & Kolk, H. (1980). Apentaal, een kwestie van intelligentie, niet van taalaanleg. Cahiers biowetenschappen en maatschappij, 6, 31-36.

Kempen, G. & van Wijk, C. (1980). Leren formuleren: Hoe uit opstellen een objektieve index voor formuleervaardigheid afgeleid kan worden. De Psycholoog, 15, 609-621. Reprinted in Tijdschrift voor Taalbeheersing, 1981, 3, 32-44.

Van Wijk, C. & Kempen, G. (1980). Funktiewoorden — Een inventarisatie voor het Nederlands. (An inventory of Dutch function words). ITL Review of Applied Linguistics, 47, 53-68.

Kempen, G. (1979). Psychologie van de zinsbouw: een Wundtiaanse inleiding. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 34, 533-551.

Kempen, G. (1978). Psychologie een cognitieve wetenschap. De Psycholoog, 13, 566-574.

Kempen, G. (1977). Wat is psycholinguïstiek? In Tervoort, B. (Ed.), Wetenschap en taal. Muiderberg: Continho.

Kempen, G. (1976). De taalgebruiker in de mens: Een uitzicht over de taalpsychologie. Groningen: Tjeenk Willink. [ISBN 90 01 466702]

Levelt, W.J.M. & Kempen, G. (1976). Taal. In Michon, J.A., Eijkman, E.G.J. & de Klerk, L.F.W. (Eds.), Handboek der psychologie. Deventer: van Loghum Slaterus.

Kempen, G. (1975). De taalgebruiker in de mens. Forum der Letteren, 16, 132-158.

Kempen, G. (1975). Theoretiseren en experimenteren in de cognitieve psychologie. Gedrag, Tijdschrift voor Psychologie, 3, 341-347.

Kempen, G.A.M. & Boon van Ostade, A.H. (1969). Een typologie van ideaalbeelden van Europese jeugdigen door middel van de iteratieve clusteranalyse. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 24, 46-60.